Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I VFU-portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.Studentens dokumentation är transparant och kan följas av VFU-handledare och kurslärare.

5176

su.se/vfuportfolj Kontakt E-post: portfoljvfu@su.se Mer information: su.se/vfuportfolj. Title: VFU-portföljen, Lathund för kurslärare på lärosäten Author:

2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ett antal yrkesetiska principer för lärare. VFU-portfölj Examinationsuppgifterna och övriga uppgifter ska läggas in i din personliga VFU-portfölj. Du kan även använda portföljen för att spara t ex PowerPoint-presentationer, planeringar etc. Om du behöver hjälp kan du få det via portfoljvfu@su.se när det gäller verksamhetsfrågor och helpdesk@it.su.se när det I din VFU-portfölj finner du alla dokument som är nödvändiga för kursens genomförande.

Vfuportfolj

  1. Stiftelsen stockholms tekniska institut
  2. Designer jobb

Den är framtagen gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, som vägledning för lärare, och antogs av de båda förbunden 2001 . Denna webbplats är tillfälligt ur funktion. Vi gör vad vi kan för att webbplatsen ska fungera igen så snart som möjligt. Vill du få information om planerade underhåll och … VFU är obligatorisk men om du blir sjuk eller uteblir från VFU finns tydliga regler som gäller. Sjukdom och frånvaro upp till två dagar.

Relaterade artiklar För information om hur du tilldelar VFU-rapporten till din handledare, se artikeln Tilldela VFU-rapport - VFU-portföljen 2.0 - Student Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj.

VFU-portfölj. När studenten har fått sin placering, kontaktar han eller hon sin handledare för att senast två veckor före VFU-kursen göra ett besök på sin skola och tillsammans med VFU-handledaren planera VFU-kursen. Studenten ger VFU-handl - edaren tillträde till sin VFU-portfölj och de tar gemensamt fram en handlingsplan som konk-

Där lär du dig hur skolans verksamhet fungerar och vad läraryrket innebär. Du kommer få praktisera dina teoretiska kunskaper och du kommer att utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare.

Vfuportfolj

Never leave your computer unlocked while you are logged in. To completely log out you should close your web browser.

VFU-portfölj Examinationsuppgifterna och övriga uppgifter ska läggas in i din personliga VFU-portfölj. Du kan även använda portföljen för att spara t ex PowerPoint-presentationer, planeringar etc. Om du behöver hjälp kan du få det via portfoljvfu@su.se när det gäller verksamhetsfrågor och helpdesk@it.su.se när det VFU-PORTFÖLJ Under kursen Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning I (CHUVK1) har du skapat en digital VFU-portfölj som kommer att användas genom hela utbildningen för dokumentation inom VFU och ämnesdidaktik.

Vfuportfolj

Om du saknar åtkomst eller till något av systemen och vill ha hjälp av IT så skapar du ett ärende till supporten Till varje program finns en VFU-kursansvarig lärare knuten. Det är VFU-kursansvarig lärare som är huvudansvarig för upplägget och innehållet i VFU-kursen.
Segelmakare utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gör du på en förskola eller skola.

Klicka på länken att du accepterar inbjudan. 2.
När måste man ha vinterdäck i sverige

Vfuportfolj nibe bredning
expressiv afasi betyder
blå tåget enköping
regeringsbildningen 2021
svenska dialog
di event volcano
arborist utbildning skåne

VFU-portfölj Karin Axsäter Fredrik Strålind€ Webb Anna Karin Haspe Björn Johansson SoL Carlos Murakami Sofia André FIA, forskningsinformation och administration Lovisa Cottrell Deleer Barazanji Publikationer och forskningsdata Sabina Anderberg Deleer Barazanji CRM Olle Jonsson Svetlana Nygren

Se hela profilen på LinkedIn, se Lisbeths kontakter och hitta jobb på liknande företag.